Få hjælp til dit misbrug hos et velanset misbrugscenter

31 marts 2022 Astrid Pedersen

advertorial

I Danmark ses en skræmmende tendens når det gælder forbruget af receptpligtig medicin mod angst og smerter. Netop disse typer medicin bliver nemlig i stigende grad genstand for afhængigheds betinget misbrug.

Medicinafhængighed – et stort sundhedsmæssigt problem

Egentlig er pillenarkomani, som er et andet ord for afhængighed af læge ordineret medicin, ikke noget nyt fænomen. Allerede i midten af forrige århundrede så man i USA en stigende tendens til afhængighed og misbrug af såvel de smertestillende opiater (for eksempel morfin) som de angst dæmpende barbiturater.

Opiater har, foruden deres lindrende og muskel afslappende effekt, en særdeles uhensigtsmæssig euforiserende bivirkning – og det er denne man bliver afhængig af.

Misbrugscenter

Inden for de seneste årtier er opiaterne blevet afløst af de såkaldte opioider, som blev markedsført på ikke at have denne afhængigheds skabende virkning men stadig den gode smertestillende effekt. Det har dog siden vist sig ikke at holde stik. Og den dag i dag er opioid afhængighed et af de største problemer når det kommer til den generelle folkesundhed i den vestlige verden.

Barbituraternes afløser, benzodiazepinerne, har nogenlunde samme fortælling. Her har vi også at gøre med et lægemiddel som gør sig skyldig i mange tilfælde af afhængighed.

I lighed med opioid afhængighed kræver misbrug af benzodiazepiner langvarig, intensiv misbrugsbehandling. Og denne behandling skal helst finde sted på et misbrugscenter med mulighed for indlogering hvis den skal have nogen som helst effekt.

Hvor kan jeg få behandling for pillemisbrug?

Har du gerådet dig ud i et afhængigheds betinget misbrug af receptpligtig medicin som for eksempel benzodiazepiner eller opioider (for eksempel Fentanyl, Oxycontin eller Tramadol)? Så kan du få hjælp til afvænning hos Behandlingscenter Stien.

Behandlingscenter Stien er et dansk misbrugscenter med særligt speciale inden for behandling af medicin afhængighed. Du kan læse mere om misbrugsbehandling hos Behandlingscenter Stien på centerets hjemmeside behandlingscenter-stien.dk.

Flere Nyheder